AIRBE S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy do prac nad rozwojem prototypu anteny satelitarnej ISAT”

Celem realizowanego projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie AIRBE znajdującej się w Krakowie w województwie małopolskim, które pozwoli na przeprowadzenia prac badawczych i prac rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnej, nowatorskiej i unikalnej w skali światowej anteny satelitarnej ISAT działającej w paśmie KA.

Wartość projektu: 2 460 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 090 030,00 PLN